Telefon

+40 722 275 370

Servicii

Servicii

Gama de servicii oferite

Obiectul  de activitate al organizaţiei , certificat de organismele abilitate îl reprezintă – proiectarea si execuţia  reţelelor magistrale si de distributie de petrol şi gaze naturale,  de executie apă şi canalizare ,instalaţii sanitare de încălzire şi termoficare, confecţii metalice pentru construcţii civile şi industriale , execuţie de terasamente şi demolari, alte lucrări de construcţii şi lucrări inginereşti.

Strategia si Obiectivele Societatii

Conştientă de recesiunea economică prin care trece întreaga comunitate de afaceri internă si internaţională , de  concurenta  tot mai acerbă a pieţei , obiectivul major al societăţii prin care sperăm în scurt timp să ne facem cunoscuţi pe piaţă şi viitorilor noştri  parteneri,  este acela de calitate a lucrărilor executate, respectarea termenelor de predare, calificarea şi specializarea personalului tehnic şi operativ, încât să asigurăm satisfacerea celor mai exigente solicitări ale beneficiarilor, un  nivel de performanţă corespunzator exigenţelor tehnice solicitate de beneficiarii lucrărilor, de standardele şi legislaţia în vigoare.

Implementarea şi menţinerea  Sistemului pentru Managementul Calității ISO 9001:2008, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004 şi Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS 18001:2007  pentru realizarea obiectivului propus a fost de la înfiinţare preocuparea permanentă  societatea fiind conştientă că numai prin calitatea lucrarilor executate îşi poate gasi locul meritat pe piaţă. Avem autorizatii de proiectare,execuţie în domeniul gazelor naturale si petrol.  Toţi lucrătorii fac parte din acea categorie de personal cu experienţă în domeniu pentru lucrările pe care dorim să le executăm, personal de înaltă şi medie calificare ,cu experienţa acumulată la lucrări cu caracter deosebit. Angajaţii societăţii precum şi colaboratorii sunt calificaţi şi certificaţi de organismele interne şi internaţionale în următoarele meserii: 

Responsabil tehnic cu  execuţia şi supravegherea lucrarilor, auditori interni,  instalatori şi sudori autorizaţi (ISCIR ,TUV ) lăcătuşi mecanici, etc.

IMG_1390

Conducerea firmei prin personalul tehnic şi de specialitate monitorizează şi ţine sub control toate aspectele legate de  securitatea şi sănătatea  muncii pentru a crea locurile de muncă cât mai sigure, cea ce duce implicit la creşterea calităţii lucrărilor executate şi eficienţa muncii. Execuţia lucrărilor se realizează pe bază de grafice cu termene , discutate şi armonizate cu posibilităţile de asigurare de către beneficiari a resurselor financiare,   fiind astfel  asigurată calitatea şi ritmul de execuţie ale lucrării, în final să satisfacă cât mai bine cerinţele beneficiarilor.

Valori

Valorile de bază ale companiei

Zestrea cea mai de preţ a societatii TRANS AR TRUST INSTALAŢII sunt oamenii; întregul personal propriu, partenerii, furnizorii, comunitatea; iar toate acestea sunt in serviciul Clientilor nostri.

Suntem de încredere

Vă asigurăm că lucrările  dumneavoastră sunt realizate de oameni  serioşi care admit doar:

Suntem profesionisti

Valorile fundamentale ale societii sunt:

Respect, Devotament ,Profesionalism ,Calitate .

Considerăm că cele prezentate mai sus constituie garanţia unei seriozităţi profesionale de natură să ne permită înscrierea printre firmele care pot să participe la licitaţii / selecţii de oferte cu ocazia execuţiilor de lucrări specifice activităţii noastre.

În speranţa unei colaborări, vă asigurăm de deosebita noastra consideraţie .

Cu stimă,

Director General

Ing. Rusu Traian Radu

0 +
Proiecte finalizate
0 +
Echipamentul nostru
0 +
Clienți mulțumiți